ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการระบบสารสนเทศเพื่อการสรรหาบุคลากรเชิกรุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการระบบสารสนเทศเพื่อการสรรหาบุคลากรเชิกรุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง