ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสื่อสารข่าวผ่านอีเมล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง