ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการ website หลังการประชุมวิชาการนานาชาติฯ โดยวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการ website หลังการประชุมวิชาการนานาชาติฯ โดยวิธีเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000966_บริษัท-เปนไท-พับลิชชิ่ง-จำกัด_นาย-กิติพร-ทัพศาสตร์รอลงนาม.pdf