ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซื้อพื้นที่เว็บไซต์การประชุมวิชาการนานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซื้อพื้นที่เว็บไซต์การประชุมวิชาการนานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง