ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อทุนนวัตกรรมชั้นสูง รุ่นที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อทุนนวัตกรรมชั้นสูง รุ่นที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000961_บริษัทเจตนาดี-รีพับลิค-จำกัด_นางสาว-สมชนก-ลดาดก-รอลงนาม.pdf