ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสนับสนุนเกี่ยวกับการประชาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยเฉพาะเจาะจงสัมพันธ์โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสนับสนุนเกี่ยวกับการประชาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยเฉพาะเจาะจงสัมพันธ์โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000956_บริษัท-พีพีพี-แอพพาเรล-จำกัด_นางสาว-นิสา-แก้วแกมทอง-รอลงนาม.pdf