ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคลิปวีดิโอเพื่อรณรงค์สื่อสารโครงการทุนสายอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคลิปวีดิโอเพื่อรณรงค์สื่อสารโครงการทุนสายอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000958_บริษัท-อเดไลน์-กรุ๊ป-จำกัด_นางสาวรินรดา-แต่งตั้งรอลงนาม-.pdf