ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรวบรวมคลิปข่าวประชุมวิชาการนานาชาติฯ ที่ได้รับการเผยแพร่ทางโทรทัศน์และสื่อโซเชียลมีเดีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรวบรวมคลิปข่าวประชุมวิชาการนานาชาติฯ ที่ได้รับการเผยแพร่ทางโทรทัศน์และสื่อโซเชียลมีเดีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000964_บริษัทเติมสุข-คอร์เพอเรชั่น-จำกัด_นาย-กิติพร-ทัพศาสตร์-รอลงนาม.pdf