ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแผ่นพับแนะยนำโครงการต่างๆ ไม่น้อยกว่า 1,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแผ่นพับแนะยนำโครงการต่างๆ ไม่น้อยกว่า 1,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000955_ห้างหุ้นส่วนจำกัด-สตูดิโอ-ไดอะล็อก_นางสาว-ภัคนันท์-ภัทรนาวิก-รอลงนาม.pdf