ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการออกแบบ Artwork เพื่อสื่อสารและรณรงค์ช่วยเหลือเด็กและกลุ่มเป้าหมายในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการออกแบบ Artwork เพื่อสื่อสารและรณรงค์ช่วยเหลือเด็กและกลุ่มเป้าหมายในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง