ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตชุดนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ (Exhibition Kids) จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตชุดนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ (Exhibition Kids) จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง