ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ตรวจสอบภายนอก(Outsource)เพื่อดำเนินงานตรวจสอบระบบงานศูนย์สัญญาในโครงการตรวจวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงในกระบวนการจัดทำสัญญาโครงการภาคีร่วมดำเนินงานและระบบควบคุมภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ตรวจสอบภายนอก(Outsource)เพื่อดำเนินงานตรวจสอบระบบงานศูนย์สัญญาในโครงการตรวจวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงในกระบวนการจัดทำสัญญาโครงการภาคีร่วมดำเนินงานและระบบควบคุมภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง