ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางแนวทางการพัฒนาโครงสร้าง รูปแบบ และการใช้งานเว็บไซต์ระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางแนวทางการพัฒนาโครงสร้าง รูปแบบ และการใช้งานเว็บไซต์ระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง