ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมถุงยังชีพ ประกอบไปด้วย สแกนโลโก้ กสศ. จัดเตรียมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นพร้อมสถานที่จัดเก็บ รวมถึงประสานงาน ติดต่อเพื่อขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมถุงยังชีพ ประกอบไปด้วย สแกนโลโก้ กสศ. จัดเตรียมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นพร้อมสถานที่จัดเก็บ รวมถึงประสานงาน ติดต่อเพื่อขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง