ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสำเนาเอกสาร ประสานงาน และจัดส่งเอกสารเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสำเนาเอกสาร ประสานงาน และจัดส่งเอกสารเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง