ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานปรับปรุงสำนักงาน กสศ. ชั้น 13 อาคารเอส.พี. ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานปรับปรุงสำนักงาน กสศ. ชั้น 13 อาคารเอส.พี. ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง