ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์หนังสือ จากนับหนึ่งจนถึงวันนี้ จำนวน 1,000 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์หนังสือ จากนับหนึ่งจนถึงวันนี้ จำนวน 1,000 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง