ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรวบรวมข่าวการประชุมวิชาการนานาชาติฯในสื่อเว็บไซต์และสื่อโซเชียลมีเดียในประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง