ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงาน Workshop การใช้งานระบบ iSEE ๒.๐ให้กลุ่มธุรกิจเพื่อสังคมและกลุ่ม Start up ภายใต้โครงการสำรวจเรื่องผลกระทบหรือความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงาน Workshop การใช้งานระบบ iSEE ๒.๐ให้กลุ่มธุรกิจเพื่อสังคมและกลุ่ม Start up ภายใต้โครงการสำรวจเรื่องผลกระทบหรือความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง