ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงพื้นที่เพื่อสื่อสารสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง