ประกาศผู้ชนะการเสนอราครา จ้างออกแบบและพัฒนาอัตลักษณ์องค์กร วสศ. และ Equity Lab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราครา จ้างออกแบบและพัฒนาอัตลักษณ์องค์กร วสศ. และ Equity Lab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง