ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทีมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการรายการโชคดีที่มีครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทีมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการรายการโชคดีที่มีครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง