ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดส่งคู่มือการปฏิบัติงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์นักเรียนทุนเสมอภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดส่งคู่มือการปฏิบัติงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์นักเรียนทุนเสมอภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง