ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำระบบรับสมัครทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำระบบรับสมัครทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง