ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคลิปวิดีโอสรุปงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของ กสศ. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคลิปวิดีโอสรุปงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของ กสศ. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง