ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงาน workshop การใช้งานระบบ iSEE 2.0 ให้ภาคเอกชนและเครือข่ายการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงาน workshop การใช้งานระบบ iSEE 2.0 ให้ภาคเอกชนและเครือข่ายการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง