ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อจัดทำแผนงบประมาณและระบบบัญชีการเงิน กสศ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อจัดทำแผนงบประมาณและระบบบัญชีการเงิน กสศ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง