ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับชุมชนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับชุมชนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง