ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงพื้นที่สำรวจเพื่อสื่อสารนักเรียนที่ได้รับทุพโภชนาการหรือนักเรียนยากจนพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง