ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อนำเสนอการบริหารทรัพยากรบุคคล สำหรับเผยแพร่ทำความเข้าใจกับพนักงานและลูกจ้าง สำหรับการปฐมนิเทศ และแนะนำบุคลากร กสศ.ในรูปแบบ๒D Motion โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อนำเสนอการบริหารทรัพยากรบุคคล สำหรับเผยแพร่ทำความเข้าใจกับพนักงานและลูกจ้าง สำหรับการปฐมนิเทศ และแนะนำบุคลากร กสศ.ในรูปแบบ๒D Motion โดยวิธีเฉพาะเจาะจง