ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อนวัตกรรมและเผยแพร่งานในงานประชุมวิชาการนานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง