ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบแนวคิดวิดีโอเพื่อสื่อสารนักเรียนทุพโภชนาการ หรือนักเรียนยากจนพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง