ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดฝึกอบรมด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ สำหรับผู้รับทุนโครงการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Back To Top