ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประสานงานเพื่อช่วยเหลือเด็กจากเงินบริจาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง