ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างผู้ตรวจสอบภายนอก (Outsource) เพื่อดำเนินงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กสศ. โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างผู้ตรวจสอบภายนอก (Outsource) เพื่อดำเนินงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กสศ. โดยวิธีคัดเลือก