ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง