ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ข่าวสารเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ข่าวสารเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง