ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชุดหนังสือ Who I AM ฉันคือใคร สำหรับนักเรียนในช่วงชั้นที่๒ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จำนวนไม่ต่ำกว่า ๗๐ หน้า ๒สี สำหรับตีพิมพ์ เล่มที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชุดหนังสือ Who I AM ฉันคือใคร สำหรับนักเรียนในช่วงชั้นที่๒ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จำนวนไม่ต่ำกว่า ๗๐ หน้า ๒สี สำหรับตีพิมพ์ เล่มที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง