ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชุดหนังสือ Who I AM ฉันคือใคร ชุดสำหรับนักเรียน สำหรับตีพิมพ์ เล่มที่๒ และ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง