ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข สังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข สังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง