ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาชุดคู่มือและเครื่องมือการสอนด้านข้อมูลวิทยาการ(Data Science)ต้นแบบให้กับบุคลากร ครูและนักเรียนวิทยาลัยสายอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาชุดคู่มือและเครื่องมือการสอนด้านข้อมูลวิทยาการ(Data Science)ต้นแบบให้กับบุคลากร ครูและนักเรียนวิทยาลัยสายอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง