ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประสานงานระดมการมีส่วนร่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประสานงานระดมการมีส่วนร่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง