ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำระบบลงทะเบียนออนไลน์สำหรับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ (รุ่นที่๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำระบบลงทะเบียนออนไลน์สำหรับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ (รุ่นที่๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง