ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคลิปเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง