ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบและพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในแบบเร่งรัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบและพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในแบบเร่งรัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง