ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการองค์ความรู้และการสื่อสารสาธารณะโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 20 จังหวัด โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการองค์ความรู้และการสื่อสารสาธารณะโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 20 จังหวัด โดยวิธีคัดเลือก