ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม การบันทึกผลการดำเนินงานการจัดสรรเงินอุดหนุนฯในสถานการณ์Covid-๑๙ของสถานศึกษาในระบบCCTโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม การบันทึกผลการดำเนินงานการจัดสรรเงินอุดหนุนฯในสถานการณ์Covid-๑๙ของสถานศึกษาในระบบCCTโดยวิธีเฉพาะเจาะจง