ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มนักเรียนและกลุ่มครูทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มนักเรียนและกลุ่มครูทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีคัดเลือก