ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่และสื่อสารระดมความร่วมมือเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาผ่านสื่อออนไลน์ Workpoint โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่และสื่อสารระดมความร่วมมือเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาผ่านสื่อออนไลน์ Workpoint โดยวิธีเฉพาะเจาะจง