ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาแอพลิเคชั่นฝึกการพูดและการออกเสียงให้กับผู้พิการทางการได้ยินทั้งก่อนและหลังผ่าตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาแอพลิเคชั่นฝึกการพูดและการออกเสียงให้กับผู้พิการทางการได้ยินทั้งก่อนและหลังผ่าตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง